kerkelijke bevestiging van het huwelijk van:
Renske & Adriaan
Welkom!

Fijn dat je digitaal verbonden bent

met ons tijdens deze dienst.

Vrijdag 28 mei 14 uur ziet u hier de stream.
Voorganger:

Ds. Bart de Bruin

Organist:

Alexander Koole